Thursday, December 30, 2010

..:: Salam Imtihan ::..

Bulan bertempur dengan Imtihan Nihaee pd fasal awal di bumi Mu'tah, Jordan..Peperiksaan pertama bagi ana, permulaan dlm mneruskn perjuangan di medan ilmu ini..Salam Imtihan buat warga Malaysia di Jordan..terutama di Mu'tah..Especially team UNISZA, ahli Bayt Wafa' Sakinah dan seluruh warga Mu'tah..Bitaufiq wannajah..~

Tarikh final untuk fasal awal :


1) 30/12/2010 - Ulum Askari

2) 02/01/2011 - Manahij Mufassirin

3) 03/01/2011 - Asalib Tadris Tarbiyyah Islamiyyah

4) 06/01/2011 - Madkhal ila Fiqh Islami

5) 08/01/2011 - Al Quds fi Tarikh Al Arabi Al Islami

* Ulum askari sudah selesai..mnngu 4 paper lg..smga smuanye najah..ameen~


Renungan :

‎..:: Markah yg ddapati hasil IMTIHAN bukanlah tujuan utama kita.yg penting kefahaman dlm pemblajaran dan hasil tatbiq dlm kehdupan seharian kita utk mncapai markah di akhirat nnti itulah matlamatnya.Jadi,janganlah runsing mengenai hal peperiksaan.Yg penting, bljarlah dgn ikhlas krn Allah dan sme2lah kita mengmabil manfaat dr ilmuNya."

~ Salam Imtihan NIhaee utk smua Pelajar Malysia Mu'tah Jordan.Kullu kher insyaAllah ::..

Mode :
* mode study..smga dipermudhkn..
* doa ma n abh mgiringi perjuangan di bumi Jordan..
*ma rndu kt sy..alhmdullilah..Rindu yg xkn padam...belajar sungguh2..capai cita2 tue..( nasihat seorg ibu buat anaknya )..syg sllu buat fmly di Malaysia=)

Sunday, December 26, 2010

Bahaya Murtad (Keluar dari Islam)

Murtad

Dari segi bahasa adalah menolak, berpaling atatu mengembalikan.Misalnya murtad dalam erti menolak dan ditolak, terdapat dalam surah Yusuf ayat 110:
110. (orang-orang Yang mendustakan ugama Allah itu telah diberi tempoh Yang lanjut sebelum ditimpakan Dengan azab) hingga apabila Rasul-rasul berputus asa terhadap kaumnya Yang ingkar dan menyangka Bahawa mereka telah disifatkan oleh kaumnya sebagai orang-orang Yang berdusta, datanglah pertolongan Kami kepada mereka, lalu diselamatkanlah sesiapa Yang Kami kehendaki. dan (ingatlah bahawa) azab Kami tidak akan dapat ditolak oleh sesiapapun daripada menimpa kaum Yang berdosa.


Erti murtad yang membawa maksud dikembali-kembalikan juga terdapat dalam surah
al-An’am ayat 28ö
28. (Mereka mengatakan Yang demikian bukanlah kerana hendak beriman) bahkan setelah nyata kepada mereka apa Yang mereka selalu sembunyikan dahulu; dan kalau mereka dikembalikan ke dunia sekalipun, tentulah mereka akan mengulangi lagi apa Yang mereka dilarang dari melakukannya; dan Sesungguhnya mereka adalah tetap pendusta.

Dari segi istilah adalah masuknya seorang muslim ke agama kafir. Apabila seorang muslim meninggalkan agama Islam dan memasuki agama kafir dia akan disebut murtad iaitu keluar dari yang benar kepada yang batil Abdullah Ahmad Qadiri 1992: 18)

Kamus al-Munid dan al-Marbawi mentafsirkan murtad atau Riddah ialah berundur, berpatah balik, kembali ke jalan asal, atau keluar dari Agama Islam. Istilah murtad membawa maksud keluar daripada Islam (kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa paksaan) melalui salah satu daripada tiga unsur iaitu niat, perkataan dan perbuatan.

PERBEZAAN ANTARA KAFIR DAN KUFUR
Pengertian Kufur dan Kafir dapat ditinjau dari segi bahasa mahupun istilah
Definisi Kufir
Kafir dalam bahasa Arab ertinya adalah tersembunyi atatu tertutup
Dari segi istilah pula adalah menutup-nutupi kebenaran dengan kebatilan dan menghalang orang daripada membuat kebaikan. Selain itu ia juga bermaksud tidak percaya kepada sifat wahdaniyyah Allah S.W.T dan kerasulan nabi Muhammad

Tempoh untuk bertaubat
i) Imam Syafie mempunyai dua pendapat iaitu
a) orang yang telah thabit kesalahan murtad diberi tempoh dan peluang untuk bertaubat selama tiga hari
b) orang-orang yang telah thabit kesalahan murtad tetapi enggan bertaubat boleh dibunuh pada masa itu juga ( Said haji Ibrahim 1998: 15).

ii) Imam Malik berpendapat
Tempoh masa seseorang yang murtad itu wajib ditaubatkan iailah selama tiga hari tiga malam. Tempoh ini adalah dikira daripada masa seseorang tadi dithabitkan kesalahan murtadnya dan bukannya dikira masa seseorang itu menjadi murtad ( Said haji Ibrahim 1998: 15).

iii) Imam hanafi berpendapat

Tempoh masa sesorang yang murtad itu ditaubatkan adalah tertakluk kepada budibicara kerajaan atau wakilnya, iaitu hakim.

Hukum murtad dan kedudukannya.
Murtad atau riddah adalah merupakan dosa besar yang dapat menghapuskan amal-amal soleh sebelumnya. Maka ia tidak mempunyai apa-apa hak terhadap kaum muslimin dan haram untuknya nikmat di akhirat bahkan mereka kekal dalam neraka di akhirat nanti. Hal ini dijelaskan oleh allah S.W.T. dalam Surah Al-Baqarah 2:217
Barang sesiapa di antara kamu Yang murtad (berpaling tadah) dari ugamanya (ugama Islam), lalu ia mati sedang ia tetap kafir, maka orang-orang Yang demikian, rosak binasalah amal usahanya (yang baik) di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah ahli neraka, kekal mereka di dalamnya (selama-lamanya).
Jenayah murtad juga termasuk dibawah jenayah Syar’iyah yang wajib dikenakan hukuman Hudud, iaitu dibunuh jika mereka enggan bertaubat setelah diberi tempoh selama tiga hari. Penjenayah-penjenayah murtad yang enggan bertaubat selepas diberi tempoh selama tiga hari untuk bertaubat wajib dibunuh. Maka haram ditukarkan hukuman allah kepada bentuk yang lain seperti denda. Sabda Nabi Muhammad S.A.W. yang bermaksud: Sesiapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia.
Seseorang Islam yang melakukan kesalahan murtad wajib dikenakan tiga jenis hukuman antaranya:
(1) hukuman asal, iaitu dibunuh, samaada lelaki atau perempuan, tua atau muda.
(2) Hukuman ganti, iaitu dipenjarakan jika hukuman asal itu tidak boleh dijalankan dengan sebab-sebab tertentu.
(3) Hukuman sampingan, iaitu hartanya hendaklah dirampas dan diserahkan kepada baitulmal untuk keperluan orang-orang Islam.
Hukuman tambahan terhadap orang yang murtad
Seseorang suami atau isteri yang telah keluar dari agama Islam dengan sendirinya ikatan perkahwinan diantara suami isteri itu terputus, kerana dengan murtad salah seorang dari suami isteri tadi diwajibkan di antara suami isteri itu bercerai.

PERKARA-PERKARA YANG MENYEBABKAN TERJADINYA MURTAD
Seseorang Islam yang mukallaf boleh menjadi murtad disebabkan i’tikad, atau disebabkan perbuatan atau disebabkan perkataan
Antara perkara yang boleh membawa murtad disebabkan i’tikad iaitu kepercayaan yang bercanggah dengan akidah Islam antaranya adalah
a) tidak mengakui bahawa Allah adalah tuhan yang berhak disembah
b) Tidak mengakui atau ragu-ragu bahawa Nabi Muhammad s.a.w. adalah utusan Allah atau mengingkari salah seorang rasul-rasul yang terdahulu daripada Nabi Muhammad s.a.w.
c) Tidak mengakui bahawa al-Quran diturunkan melalui perantaraan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad s.a.w.
d) Tidak mempercayai atau meragui tentang hukum Allah yang disebutkan didalam al-Quran mahupun Hadith Rasulullah s.a.w.
e) Tidak mengakui adanya Malaikat-Malaikat dan segala urusan yang diserahkan oleh Allah kepada mereka.
f) Tidak mengakui atau ragu-ragu tentang kedatangan Hari Kiamat dan yang berkaitan dengan Hari Kiamat seperti Syurga, Neraka dan lain-lain.
g) Tidak mempercayai Qada’ dan Qadar.
h) Tidak mengakui atau ragu-ragu menerima ijmak sahabat-sahabat Nabi s.a.w. dalam perkara-perkara agama.
i) Menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dengan dalil-dalil qat’ie seperti menghalalkan zina, minum arak dan sebagainya.
j) Membenci atau tidak menyukai ajaran-ajaran tauhid atau hukum-hukum syarak yang telah diturunkan oleh Allah S.W.T.
k) Berazam hendak kufur pada masa akan datang
l) Mengharamkan perkara-perkara yang dihalalkan Allah dengan dalil-dalil qat’ie seperti jual-beli, berkahwin dan sebagainya.
m) Mengingkari perkara-perkara yang telah diketahui oleh semua orang Islam suatu perkara yang telah ditetapkan dalam agama, seperti mengingkari bilangan waktu sembahyang atau rakaatnya.
n) Tidak mengakui kewajipan yang telah disabitkan seperti sembahuang lima waktu sehari semalam, puasa, zakat, haji dan sebagainya.

I’tikad yang menyebabkan seseorang Islam itu menjadi murtad secara ijmal adalah tertakluk kepada empat perkara iaitu
a) Mengingkari Rububiyyah ( Pentadbiran Allah)
b) Mengingkari nama-nama Allah dan sifatnya.
c) Mengingkari Uluhiyyah ( Ketuhanan)
d) Mengingkari risalah rasul atau mencerca nabi Muhammad dan sahabat-sahabat.

Antara perkara yang boleh membawa murtad disebabkan perbuatan dalam melakukan perkara yang diharamkan Allah dan Rasulnya antaranya adalah
a) sujud menyembah berhala
b) Menyembah matahari dan bulan
c) Sujud kepada makhluk-makhluk lain seperti sujud pada manusia atau haiwan.
d) Membuangkan al-Quran atau hadith Nabi s.a.w. ke tempat najis atau memijak-mijaknya.
Manakala antara perkara yang boleh membawa murtad yang disebabkan perkataan adalah
a) Menyatakan bahawa Allah itu bersekutu dan berbilang-bilang atau menyatakan bahawa Allah itu tidak berkuasa terhadap alam ini.
b) Mengatakan hukum-hukum Islam tidak sesuai dan tidak wajib dilakukan pada masa sekarang kerana tidak sesuai dengan keadaan hidup masyarakat sekarang
c) Mengatakan bahawa sebahagian hukum-hukum Islam dan tafsiran-tafsiran ayat al-Quran yang ditafsirkan oleh ulama-ulama Islam tidak sesuai lagi untuk diguna-pakai pada hari ini.
d) Menyatakan bahawa undang-undang manusia adalah lebih baik daripada undang-undang Allah.
e) Menyatakan bahawa qada dan qadar bukan datang daripada Allah, malah menyatakan bahawa ia datang daripada makhluk itu sendiri atau dari kekuatan alam .
f) Menyatakan bahawa Allah Ta’ala adalah salah satu daripada tiga tuhan, iaitu Isa, Maryam, dan Ruh Al-Qudus ( Haji Said Haji Ibrahim 1998: 19).
Orang yang melakukan kesalahan Murtad
Orang yang sah menjadi seorang murtad adalah tertakluk dibawah tiga syarat iaitu
1) Baligh- tidak sah murtad bagi kanak-kanak yang mumaiyiz
2) Berakal- tidak sah murtad orang yang gila
3) Kemahuan sendiri- tidak sah murtad orang yang dipaksa.
Seseorang islam boleh dihukumkan murtad dan didakwa dibawah kesalahan murtad ialah dengan sebab dua perkara:
a) Keluar dari agama Islam kerana tidak lagi mempercayai kebenaran agama Islam, samaada dengan i’tikad, perbuatan atau perkataan.
b) Mereka mempunyai niat sengaja melakukan perbuatan, atau perkataan yang menunjukkan kepada kekufuran, dan mereka tahu perbuatan yang dilakukannya atau perkataan yang dikeluarkannya membawa kekufuran dan murtad ( haji Said haji Ibrahim 1998: 124).

Hukum Murtad bagi kanak-kanak
Seorang kanak-kanak yang tidak lagi mampu membezakan antara baik dan buruk maka kanak-kanak itu bebas daripada hukuman murtad walaupun tingkah laku dan ucapannya menunjukkan yang dia adalah murtad. Sebahagian ulama ada berpendapat bahawa sekiranya kanak-kanak tersebut sudah dapat membezakan perkara yang baik atau buruk maka ia akan mendapat hukuman sebagai orang yang murtad bila suatu masa ia memaki hamun tentang Islam atau mencemarkan Islam. Ketetapan ini tidak mempertimbangkan umur, ini kerana menurut sebahagian ulama seorang kanak-kanak yang berumur lima tahun adakalanya lebih cerdik dari seorang kanak-kanak yang berumur tujuh tahun.
1) Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik
Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa kanak-kanak yang berada dalam usia tamyiz iaitu tujuh tahun, apabila melakukan tindakan murtad maka ia sudah dikenakan hukum murtad. Namun demikian hukum mati adalah belum dibenarkan. Ini kerana hukuman itu berlaku sekiranya kanak-kanak itu mencapai usia dewasa atau baligh (Abdullah Ahmad Qadiri1992: 124).
2) Pendapat Imam Syafi,i
Imam Syafi’i berpendapat bahawa murtadnya kanak-kanak belum dapat dikenakan hukum murtad terhadap mereka. Pendapat ini dipersetujui oleh Imam Ahmad.

Hukum Murtad Bagi Orang Yang Mabuk
Imam Syafi’i dan Imam Ahmad berpendapat bahawa seseorang yang mabuk kemudian melakukan perbuatan yang menjurus kepada kekufuran, maka jatuhlah hukum murtad terhadap dirinya. Pendapat ini berdasarkan kepada kenyataan bahawa akal orang yang mabuk tidak seluruhnya hilang, fikirannya tidak terlepas keseluruhannya dari dirinya. Dalam keadaan mabuk sekalipun sekiranya dia melepaskan talak maka talaknya diterima.
Manakala pendapat Imam Abu Hanifah menyatakan bahawa orang yang sedang mabuk tidak dikenakan hukum murtad. Ini kerana perasaan malu itu hilang dari seseorang apabila seseorang itu berada dalam keadaan mabuk ( Abdullah Ahmad Qadiri1992: 128).

..:: Ciri-Ciri Khusus Islam : Rabbaniyyah ::..

Rabb adalah perkataan arab yang dinisbahkan kepada Allah. Perkataan manusia rabbani, contohnya, membawa maksud, manusia yang berpengetahuan tentang Allah, berpegang teguh dan beramal dengan ajaran Allah. Firman Allah yang bermaksud : Akan tetapi (ia berkata), ‘hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, kerana kamu selalu mengajar al-kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya’ (ali-Imran 79)


Dr Yusuf al-Qardawi dalam kitabnya al-khashoish al-ammah lil Islam menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan rabbaniyyah itu adalah meliputi empat aspek :

i. Rabbaniyyah al-ghoyah (tujuan/matlamat)

Rabbaniyah al-ghoyah atau rabbaniyyah dari sudut tujuan, mengambarkan betapa setiap matlamat atau tujuan sesuatu usaha, amal, cita-cita, sasaran, perjuangan, pengorbanan dan halatuju kehidupan manusia haruslah dalam acuan dan kerangka menuju dan mencapai keredhaan Allah.

Firman Allah : Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja bersungguh-sungguh menuju Rabbmu, maka pasti kamu akan menemuinya’ (al-Insyiqaq 6)

Firman Allah : Dan tiadalah Aku mencipta jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepada Ku (adz-Dzariyyat 56)

Firman Allah : Katakanlah : ‘sesungguhnya solatku, ibadatku, hidup dan matiku, hanyalah untuk Allah, Rabb sekalian alam, tiada sekutu bagi Nya, dan demikian itulah aku diperintahkan dan aku adalah orang yang pertama menyerah diri (kepada Allah) (al-An’am 162-163)

ii. Rabbaniyyah al-wijhah (persepsi)

Rabbaniyyah al-wijhah membawa maksud : Sesuatu persepsi, tanggapan dan worldview adalah dilihat melalui kerangka kacamata atau acuan yang dipandukan oleh Allah. Sebagai contohnya bagaimana Allah menyebut dalam al-Quran bagaimana persepsi dan worldview rabbaniyyah berkaitan dengan tentang kehidupan dunia dan akhirat.

Firman Allah : Katakanlah : Matabenda yang menjadi kesenangan di dunia ini adalah sedikit sahaja (dan ahkirnya akan lenyap), dan balasan hari akhirat itu lebih baik lagi bagi orang yang bertaqwa dan kamu pula tidak akan dianiaya sedikitpun (an-Nisa’ 77)

Firman Allah : Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahgiaan akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagian kamu dari dunia. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melakukan kerosakan (al-Qasas 77)

Firman Allah : Kamu telah dilalaikan oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat sebanyak-banyaknya (hartabenda, pengaruh). Sehinggalah kamu masuk ke lubang kubur. Jangan sekali-kali (bersikap sedemikian), kamu akan mengetahui kelak (akibat buruknya). Sekali lagi (diingatkan), jangan sekali-kali, kamu akan mengetahuinya kelak. Demi sesungguhnya kamu akan mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Demi sesungguhnya kamu akan melihat neraka yang marak menjulang. Kamu akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin. Selain dari itu, sesungguhnya pada hari itu kamu akan ditanya tentang segala nikmat (yang telah kamu nikmati) (at-Tahaathur 1-8)


iii. Rabbaniyyah al-masdar (sumber)

Rabbaniyyah al masdar bermaksud : segala sumber dan akar umbi kepada kehidupan di seluruh alam ini adalah berpunca dari acuan Allah dan mengembalikan sumber yang menjadi rujukan serta sandaran peraturan kehidupan manusia seluruhnya kepada ketetapan Allah.

Firman Allah : Dan apa sahaja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah (datangnya)… (an-Nahlu 53)

Firman Allah : Dan Kami turunkan kepada mu (Muhammad) al-Kitab (Quran), untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. (an-Nahlu 89)

Friman Allah : Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan ulil amri dari kalangan kamu, sekiranya kamu berselisih dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada Allah dan RasulNya, sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Firman Allah : Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu … (Yunus 94)


iv. Rabbaniyyah al-manhaj (sistem)

Rabbaniyah al-manhaj bermaksud setiap sistem, peraturan, kaedah, dan undang-undang bagi menyempurnakan kehidupan insaniah manusia adalah berteras dan berasaskan kepada acuan Allah.

Firman Allah : Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (ad-din) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (al-Jaatsiyah 18)

Firman Allah : Barangsiapa yang mencari selain dari Islam sebagai ad-Din , nescaya akan ditolak (oleh Allah) dan di akhirat ia akan termasuk ke dalam golongan yang rugi.

Sunday, December 19, 2010

..:: TARIQAT SUFI ::..


Tariqat itu satu Jalan

Untuk hamba mengenal TUHAN

Hendaklah dicari , perlukan Panduan

Guru Mursyid sebagai Pedoman.....

Tariqat Sufi beronak duri

Bagi merintis haruman kasturi

Untuk mengapai sukar sekali,

Tersilap langkah memakan diri....

Tariqat Tasawuf amalan rohani

Wasiat indah junjungan Nabi,

Tiada boleh ditukar ganti,

Sepanjang zaman kekal abadi.

Tariqat salaf bertunjang Syari'at

Melangkah jalan meniti Hakikat

Di pasak bumi dengan Erat,

Umpama bahtera menuju Ma'rifat.

Tariqat yang benar ikhlas beramal

Ilmu dan fa'al jangan ditinggal

Perlu diingat sebelum ajal

Sebagai bekalan di hari azal.

Bagaimanakah Mendapatkan Darjat Kesolehan ?

Ibrahim Bin Adham rahimahuLlah berkata :

" Seseorang lelaki itu tidak akan mencapai darjat orang-orang soleh sehinggalah dia menempuh enam rintangan dalam perjalanan hidupnya " :

1. Hendaklah dia mengunci pintu kemuliaan dan membuka pintu kehinaan.

2. Hendaklah dia mengunci pintu nikmat dan membuka pintu kesempitan.

3. Hendaklah dia mengunci pintu kerehatan dan membuka pintu

kesungguhan.

4. Hendaklah dia mengunci pintu tidur dan membuka pintu berjaga malam.

5. Hendaklah dia mengunci pintu kekayaan dan membuka pintu kefakiran.

6. Hendaklah dia mengunci pintu angan-angan dan membuka pintu

persediaan untuk mati.

Al-Hassan Al-Basri rahimahuLlah berkata :

i. Kekayaan itu berada dalam Qanaah (bersyukur dengan apa yang ada dan

tidak tamak)

ii. Selamat itu dalam keadaan menyendiri.

iii. Merdeka itu dalam meninggalkan syahwat.

iv. Cinta itu dalam meninggalkan keinginan.

v. Gembira selamanya kerana sabar di dunia sementara.

Friday, December 17, 2010

~Mangkuk yang Cantik, Madu dan Sehelai Rambut~


Rasulullah SAW, dengan sahabat-sahabatnya Abakar r.a., Umar r.a., Utsman r.a., dan 'Ali r.a., bertamu ke rumah Ali r.a. Di rumah Ali r.a. istrinya Sayidatina Fathimah r.ha. putri Rasulullah SAW menghidangkan untuk mereka madu yang diletakkan di dalam sebuah mangkuk yang cantik, dan ketika semangkuk madu itu dihidangkan sehelai rambut terikut di dalam mangkuk itu. Baginda Rasulullah SAW kemudian meminta kesemua sahabatnya untuk membuat suatu perbandingan terhadap ketiga benda tersebut (Mangkuk yang cantik, madu, dan sehelai rambut).

Abubakar r.a. berkata, "iman itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini, orang yang beriman itu lebih manis dari madu, dan mempertahankan iman itu lebih susah dari meniti sehelai rambut".

Umar r.a. berkata, "kerajaan itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini, seorang raja itu lebih manis dari madu, dan memerintah dengan adil itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut".

Utsman r.a. berkata, "ilmu itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini, orang yang menuntut ilmu itu lebih manis dari madu, dan ber'amal dengan ilmu yang dimiliki itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut".

'Ali r.a. berkata, "tamu itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini, menjamu tamu itu lebih manis dari madu, dan membuat tamu senang sampai kembali pulang ke rumanya adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut".

Fatimah r.ha.berkata, "seorang wanita itu lebih cantik dari sebuah mangkuk yang cantik, wanita yang ber-purdah itu lebih manis dari madu, dan mendapatkan seorang wanita yangtak pernah dilihat orang lain kecuali muhrimnya lebih sulit dari meniti sehelai rambut".

Rasulullah SAW berkata, "seorang yang mendapat taufiq untuk ber'amal adalah lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini, ber'amal dengan 'amal yang baik itu lebih manis dari madu, dan berbuat 'amal dengan ikhlas adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut".

Malaikat Jibril AS berkata, "menegakkan pilar-pilar agama itu lebih cantik dari sebuah mangkuk yang cantik, menyerahkan diri; harta; dan waktu untuk usaha agama lebih manis dari madu, dan mempertahankan usaha agama sampai akhir hayat lebih sulit dari meniti sehelai rambut".

Allah SWT berfirman, " Sorga-Ku itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik itu, nikmat sorga-Ku itu lebih manis dari madu, dan jalan menuju sorga-Ku adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut".
sumber:
http://azharjaafar.blogspot.com/2008/08/mangkuk-yang-cantik-madu-dan-sehelai.html

..:: Duhai Sahabat ::..


kita sering mahukan hari yang CERAH..tetapi Allah lbih mgetahui,hakikatnya HUJAN perlu diturunkan.. kita sering inginkan KESERONOKAN..jauh sekali KESUSAHAN..tetapi ALLAH lebih mengetahui KESUSAHAN itulah yang mengajar KEHIDUPAN..kita sering menginginkan KETENANGAN..hakikatnya diri ini penuh dengan DOSA dan KEJAHATAN..tetapi manusia tidak dapat lari dari kesilapan..semua itu bukan suatu HUKUMAN..tetapi sebagai tanda KASIH DAN SAYANG ALLAH agar kita lebih BERIMAN...

..:: Doa Para Akhwat ::..


Tuhanku...
Aku berdo'a untuk seorang pria yang akan menjadi bagian dari hidupku
Seseorang yang sungguh mencintaiMu lebih dari segala sesuatu
Seorang pria yang akan meletakkanku pada posisi kedua di hatinya setelah Engkau
Seorang pria yang hidup bukan untuk dirinya sendiri tetapi untukMu

Wajah tampan dan daya tarik fisik tidaklah penting
Yang penting adalah sebuah hati yang sungguh mencintai dan dekat dengan Engkau
dan berusaha menjadikan sifat-sifatMu ada pada dirinya
Dan ia haruslah mengetahui bagi siapa dan untuk apa ia hidup
sehingga hidupnya tidaklah sia-sia

Seseorang yang memiliki hati yang bijak tidak hanya otak yang cerdas
Seorang pria yang tidak hanya mencintaiku tapi juga menghormatiku
Seorang pria yang tidak hanya memujaku tetapi juga dapat menasihatiku ketika aku berbuat salah
Seseorang yang mencintaiku bukan karena kecantikanku tapi karena hatiku
Seorang pria yang dapat menjadi sahabat terbaikku dalam setiap waktu dan situasi
Seseorang yang dapat membuatku merasa sebagai seorang wanita ketika aku di sisinya

Tuhanku...
Aku tidak meminta seseorang yang sempurna namun
aku meminta seseorang yang tidak sempurna,
sehingga aku dapat membuatnya sempurna di mataMu

Seorang pria yang membutuhkan dukunganku sebagai peneguhnya
Seorang pria yang membutuhkan doaku untuk kehidupannya
Seseorang yang membutuhkan senyumku untuk mengatasi kesedihannya
Seseorang yang membutuhkan diriku untuk membuat hidupnya menjadi sempurna

Tuhanku...
Aku juga meminta,
Buatlah aku menjadi wanita yang dapat membuatnya bangga
Berikan aku hati yang sungguh mencintaiMu sehingga aku dapat
mencintainya dengan sekadar cintaku
Berikanlah sifat yang lembut sehingga kecantikanku datang dariMu
Berikanlah aku tangan sehingga aku selalu mampu berdoa untuknya
Berikanlah aku penglihatan sehingga aku dapat melihat banyak
hal baik dan bukan hal buruk dalam dirinya
Berikanlah aku lisan yang penuh dengan kata-kata bijaksana,
mampu memberikan semangat serta mendukungnya setiap saat
dan tersenyum untuk dirinya setiap pagi

Dan bilamana akhirnya kami akan bertemu, aku berharap kami berdua dapat mengatakan:
"Betapa Maha Besarnya Engkau karena telah memberikan kepadaku pasangan yang dapat
membuat hidupku menjadi sempurna."

Aku mengetahui bahwa Engkau ingin kami bertemu pada waktu yang tepat
Dan Engkau akan membuat segala sesuatunya indah pada waktu yang telah Engkau tentukan
Amin....

Monday, December 13, 2010

..:: Imtihan Syita' ::..

Habis sudah imtihan thani, bermula lah imtihan syita' plak di bumi Jordan.dengan 8'c..sebelum ini, bila dengar sahaja suasana syita', tak sabarnya menannti musim itu tiba..Bila syita' bermula...Ya Allah,tak tahannya rasa..rasa ingin kembali pulang ke malaysia ( berkata dalam hati )..Tak tertahannya rasa..tapi semua itu perlu dihadapi juga bg semua orng yg belajar di negara yang bermusim ini..Kalau balik Malaysia, tak merasai musim syita'..takde la frost, takde la salji (hehhe)..betul tak..?

* Frost yg turun dihadapan bayt( xcitednya)~

Berkata Saidna Omar r.a "Musim sejuk itu merupakan satu keuntungan bg golongan yg suka beribadah"..

"Sesungguhnya Allah telah membeli dr orang-orang mu'min, diri, harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka... .. -Surah At-Taubah ayat 111

Cuaca di bumi Jordan ini ialah empat musim. Bagi negara 4 musim, sebelum musim bunga, musim sejuk datang dulu. Dan selalunya, musim sejuk dikaitkan dengan salji. Menyeronokkan bagi sesiapa yang belum pernah merasainya( smpai ke negara yg bermusim ).Yang merasainya merupakan ujian yang tak terkata , hanya Allahu a'lam..Tetapi di sini musim yang paling ketara ialah musim panas dan musim sejuk sahaja. Musim luruh dan bunga tidaklah begitu ketara sepertimana di UK atau Jepun. Musim sejuk disini memang sejuk dan menyakitkan bagi sesiapa yang tidak memakai baju sejuk kerana struktur muka bumi Jordan ialah gurun. Angin sejuk gurun adaah lebih merbahaya berbanding angin sejuk di tempat lain.


Bila musim sejuk, semua yg nak dilakukan jadi terbatas..tak tertahan bila terkena air semasa mengambil wuduk..penggunaan air pun perlu dihadkan.kesihatan perlu dijaga pada musim sejuk2 ini.Menghadiri kuliah, keluar dengan memakai pakaian tebal2, spya kshtan dpt dijaga..pemakaian perlu diamik berat supaya takkan ada sebarang perkara yang tidak diingini berlaku...


* maa sahabat seperjuangan di Jamiah~


* maa teman ~

* Bergambr b4 khirij..hehe=)

Berkata Ibnu Mas`ud ."Banyak kebaikan pd musim sejuk, diturunkan pdnya barokah, dan dipanjangkan malamnya untuk berqiamullail, dan dipendekkan waktu siangnya untuk berpuasa ..


* Selamat menghadapi syita' bagi warga Jordan..Selamat berimtihan ye..=) ~

Saturday, December 11, 2010

..:: Rehlah Bahr Mayt ::..

Coretan sekadar pengalaman di laut mati pada 10 Disember 2010 (Jumaat)..Ini adalah pemgalaman pertama kali ana ke laut mati, Jaulah ke Laut mati ini merupakan anjuran MU1321,batch tahun 1,Jaulah ini sangat meyeronokan dismping ukhwah ssmama dpt dieratkn..( mode : Happy..Alhamdullilah).

* bergmbr b4 bertolak maa shbt2 ex UDM..~* Memulakan perjalanan ke Laut Mati....=)


* pemandangan sepnjang ke laut mati~


* pemandangan hijau ~


* akhwat yg mngikuti jaulah..~

Dalam jaulah ini terdapat aktiviti sukan, slot bersama akhwat pd malamnya dan slot bersama batch,antra syabab n akhwat..ukhwah bertaut di medah riadah..=)


*
ukhwah bertaut di medah riadah..=)


* bersama ahli kumpulan " arbaah quahh "..~* memories..~

* merenung ciptaanNya..SubhanaAllah~

Sebenarnya laut mati ni tak sama dengan laut lain , kalau nak diikutkan cerita sebenar , Laut mati atau Dead Sea ni bukan Laut yang sebenar, Laut mati ni merupakan sebuah tasik yang besar yang mana Laut mati merupakan sempadan antara Jordan dan Israel, kalau pengunjung berada di Laut mati , mereka boleh melihat tanah Israel di depan mata..pada waktu malam akan nampak cahaya lampu ditanah Israel..cantik dengan cahaya lampu..

* pemandangan waktu malam..~

Panggilan laut mati atau dead sea atau Bahr mayt disebabkan kadar kemasinan tasik/laut mati ni.Dikatakan 36 kali lebih masin dari air laut biasa.Pengalaman mandi dilaut mati memang "memedihkan" .. jika x tahan anda boleh termuntah dengan kemasinannya , (Masin+Pahit = macam tulah rasanya)...(xpenah rse n mandi: mgikut pemgalaman org yang da pergi n merasainya)..
Ramai pengunjung datang kesini untuk mengambil khasiat yang terdapat disini..dari air laut sampailah ke lumpur-lumpurnya...


* Laut mati~


* garam di laut mati..~

~ Ingin tahu lebih detail sejarah kisah laut mati ni , bolehlah lawat ke laman blog ni :

Tuesday, December 7, 2010

..:: Perantau ::..


Perantau: musafir perjuangan..tabahkanlh hatimu..berjuang dirantau org..sedih pilu hanya Engkau yg tahu..ingatan anak dan isteri,jgnlah mghiris hatimu..kerinduan desa dan permai..jgnlah mlemahkn smgat juangmu..diwktu ujian badai terus melanda engkau tetap, gigih berjuang..membenarkn sabda jnjungan..trus mmburu..mnntut jnji.. pstilah Islam gemilang lg..tp pejuang..kmbara perjuangn..ujian bukan batu pghalang..krn itulah syarat dlm berjuang....oh pejuang kemana pun ada ketengan..dimana pun ada kebahagian..bila insan kenal pd Tuhan..kasih syg dan pembelaanya..bg insan yg mnyerahkn jiwa dn raga...anak dan isteri kpd Allah..perantau musafir perjlnn..tabahknlah hatimu..berjuang..dirantau org..sedih dan pilu..hanya Engkau yg tahu...perjuangan ku kini,di medan ilmu,bumi Mu'tah..Ya Allah,permudahkn lah urusanku..ameen..

Saturday, December 4, 2010

..::satu pengajaran..sesekali diuji ::..

Andai aku tidak bisa menjadi helang Yang terbang bebas di angkasa raya..moga aku dapat menjadi burung tiong di pohon cemara..Berkicau merdu di pagi hari..~Andai aku tidak mampu menjadi pelita yang mampu menerangi malam..moga aku menjadi kunang-kunang yang menemani kegelapan..~hope n try to be a nice eraser to remove their sadness..~

~Sesekali diuji..bukan lah namanya hidup kalau tiada mihna..jd.la tahzan wa la tahof.....InnaAllaha maana...hadapilah ia apabila diujiNya....=(

pesanan pd mereka yg sedang bersedih "Trusknlah menangis, tapi kalau sudah selesai menangisnya,senyumlah..kerana senyum adalah sebuah pengakuan atas kenikmtn.anda tak bisa mliht indahnya pelangi tanpa hujan..hujan dulu bru pelangi,kesshan jirnnya kesngan~

Hati, basahlah dengan iman dan taqwa kerana itulah yang memberi kehidupan buatmu...Hati, ingatlah bahawa yang selainnya hanyalah permainan dan senda gurau...Hati, jangan kau tukar gula-gula dunia dengan madu-madu syurga...Hati, kerana kau duta jiwa...dan kerana kau berhak mendapat yang lebih berharga...copyrite from: didie ainori =)‌


Tika diri diuji,tkenang nikmt ILahi,baru trasa dktnya Tuhan.YaTuhanku,aku lemah & x berdaya.maafkan daku andai mengingatiMu hny di saat aku dlm ksusahan,kecemasan.Jadikn sifat ehsan,di mana "kamu menyembah Allah seolah2 kamu melihat-Nya,ttp jika kamu x melihat-Nya,maka ssungguhnya Dia mlihat kamu."bsemadi dlm stiap pbuatanku.Agr aku mnjadi hambaMu yg bsyukur & sntiasa mengingatiMu stiap saat & waktu..

* Rahmat ujian....Ya Allah..kau pegngla hati hmbaMu ini...Ighfirr zunubiii~


* Telah ku lalui jln berduri..sejuta harapn trus ku perthnkn..bkn mudah mgapai bintang..bersilih dugaan mndtg..diseblik kpayahn..disitu la kkuatn..tekad ati,azimat di perjlnn..mgejar impian..ya Allah..permudhkn sgalanya...